Jas displeje

Nastavte jas displeje.

  1. MENU(Nastavení) → [Jas displeje] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Manuál:
Nastaví jas v rozsahu od –2 do +2.
Slunečno:
Nastaví jas správně pro snímání venku.

Poznámka

  • Nastavení [Slunečno] je příliš jasné pro snímání uvnitř. Nastavte [Jas displeje] na [Manuál] pro snímání uvnitř.