Jak používat klávesnici

Když je třeba zadat znaky ručně, na displeji se zobrazí klávesnice.

Posuňte kurzor na požadovanou klávesu pomocí řídicího kolečka a pak zadejte stisknutím středu.

 1. Vstupní pole
  Zobrazí se znaky, které jste zadali.
 2. Přepínání typu znaků
  Při každém stisku této klávesy se typ znaků přepíná mezi písmeny abecedy, číslicemi a symboly.
 3. Klávesnice
  Při každém stisku této klávesy se znaky odpovídající dané klávese zobrazí postupně jeden po druhém

  Například: Chcete-li zadat „abd“

  Stiskněte jednou klávesu pro „abc“ abyste zobrazili „a“ → vyberte „“((5) Posun kurzoru) a dvakrát stiskněte klávesu pro „abc“, abyste zobrazili „b“ → stiskněte jednou klávesu pro „def“ , abyste zobrazili „d“.

 4. Finalizace
  Schválení vložených znaků.
 5. Přesun kurzoru
  Přesune kurzor ve vstupním poli (pro vkládání znaků) doprava nebo doleva.
 6. Odstranit
  Odstraní znak před kurzorem.

 7. Přepne další znak na velké nebo malé písmeno.

 8. Zadá mezeru.
 • Chcete-li zadání zrušit, vyberte [Zrušit].