Opt. dyn. rozs. (DRO)

Rozdělením snímku do menších úseků přístroj analyzuje kontrast světla a stínu mezi objektem a pozadím a vytvoří snímek s optimálním jasem a gradací.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [DRO/Auto HDR][Opt. dyn. rozs.].
  2. Vyberte požadované nastavení pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka.

Podrobnosti o položce menu

Optimalizace dyn. rozsahu: Auto:
Opraví jas automaticky.
Optim. dyn. rozsahu: úrov. 1 ― Optim. dyn. rozsahu: úrov. 5:
Optimalizuje gradaci zaznamenaného snímku pro každý rozdělený úsek. Vyberte úroveň optimalizace od Lv1 (slabá) až po Lv5 (silná).

Poznámka

  • V následujících situacích je [Opt. dyn. rozs.] napevno nastaveno na [Vypnuto]:
    • Když je [Obrazový efekt] nastaven na něco jiného než [Vypnuto]
  • Když je [Nast. záznamu] nastaveno na [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M], nebo [100p 60M], nebo když je [Snímk. frekvence] nastavena na [120fps]/[100fps], [DRO/Auto HDR] se přepne na [Vypnuto].
  • Při snímání s [Opt. dyn. rozs.] může být na snímku šum. Po kontrole nahraného snímku vyberte správnou úroveň, obzvláště když zvýrazňujete efekt.