Formát souboru (movie)

Vybere formát souboru videa.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Formát souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

 Formát souboru Charakteristiky
XAVC S 4K Nahrává videa v rozlišení 4K (3840×2160). Videa můžete ukládat do počítače pomocí softwaru PlayMemories Home.
XAVC S HD Nahrává videa v přesvědčivější kvalitě než AVCHD s větším objemem dat.
AVCHD Formát AVCHD má vyšší úroveň kompatibility s jinými zařízeními na ukládání dat, než jsou počítače. Videa můžete ukládat do počítače nebo vytvářet disky podporující tento formát pomocí softwaru PlayMemories Home.

Poznámka

  • Když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD], velikost souboru videa je omezena na asi 2 GB. Pokud velikost souboru videa při nahrávání dosáhne 2 GB, automaticky se vytvoří nový soubor videa.
  • Když nastavíte [Formát souboru] na [XAVC S 4K] a budete pořizovat video s fotoaparátem připojeným k zařízení HDMI, snímky se nezobrazí na displeji fotoaparátu.