Nast. záznam. média: Prior. záznam. média

Vybere prostor pro paměťovou kartu, na kterou se má nahrávat. [Slot 1] je výchozí nastavení. Pokud nechcete měnit nastavení a budete používat pouze jednu paměťovou kartu, používejte prostor 1.

  1. MENU (Nastavení) → [Nast. záznam. média][Prior. záznam. média] → požadovaný prostor.

Podrobnosti o položce menu

Slot 1:
Vybere médium v prostoru 1.
Slot 2:
Vybere médium v prostoru 2.

Tip

  • Pokud chcete nahrát stejný snímek na dvě paměťové karty naráz nebo roztřídit nahrané snímky na dvě paměťové karty podle typu snímku (fotografie/videa), použijte [Režim nahrávání].

Poznámka

  • Prostor 2 podporuje média Memory Stick PRO Duo a karty SD. Prostor 1 podporuje pouze karty SD.