Vkládání/vyjímání paměťové karty

Vysvětlí, jak vložit paměťovou kartu (prodává se samostatně) do přístroje.

 1. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

 2. Vložte kartu SD do prostoru 1.
  • Když používáte dvě paměťové karty, vložte druhou do prostoru 2.

  • Pokud je oříznutý roh paměťové karty nasměrován jako na vyobrazení, kartu zasuňte do slotu, dokud nezaklapne. Vložte paměťovou kartu správně. Pokud to neuděláte, může nastat porucha.

  Typy paměťových karet, které lze vložit do prostorů pro paměťovou kartu

  Prostor 1 (spodní): Podporuje karty SD (kompatibilní s UHS-I a UHS-II).

  Prostor 2 (horní): Podporuje karty SD (kompatibilní s UHS-I) a médiumMemory Stick PRO Duo

 3. Uzavřete kryt.

Tip

 • Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje se kartu ve fotoaparátu naformátovat pro stabilnější výkon karty.
 • Můžete změnit prostor pro nahrávání na paměťovou kartu výběrem MENU (Nastavení)[Nast. záznam. média][Prior. záznam. média].
 • Pokud chcete nahrát stejný snímek na dvě paměťové karty současně nebo roztřídit nahrané snímky na dvě paměťové karty podle typu snímku (fotografie/video), vyberte MENU (Nastavení) → [Nast. záznam. média][Režim nahrávání].
 • Použijte prostor 1, pokud používáte pouze jednu kartu SD.
 • Použijte prostor 2, pokud používáte Memory Stick. V tomto případě nastavte [Prior. záznam. média] na [Slot 2].
 • Nevkládejte Memory Stick do prostoru 1. Může to způsobit poruchu.

Vyjímání paměťové karty

Otevřete kryt paměťové karty a ujistěte se, že kontrolka přístupu (A) nesvítí, a pak jednou zatlačte na paměťovou kartu, abyste ji vytáhli.