Nastavení ovladače

Můžete přepínat funkce předního/zadního ovladače.

  1. MENU(Nastavení snímání2) → [Nastavení ovladače] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Tv Av:
Přední ovladač se používá ke změně rychlosti závěrky a zadní ovladač ke změně hodnoty clony.
Av Tv:
Přední ovladač se používá ke změně hodnoty clony a zadní ovladač ke změně rychlosti závěrky.

Poznámka

  • Funkce [Nastavení ovladače] se aktivuje, když je režim snímání nastaven na „M.“