Remote Camera Tool

Remote Camera Tool je software pro vzdálené snímání pomocí počítače s kabelovou LAN. Když připojíte fotoaparát k počítači nebo přepínacímu rozbočovači kabelem LAN, můžete měnit nastavení fotoaparátu a pořizovat snímky z počítače.

  1. MENU →(Síť) → [Dál. z PC (Kab. LAN)][Dál. z PC (Kab. LAN)] [Zapnuto].
  2. Propojte fotoaparát a počítač kabelem LAN.
  3. Nakonfigurujte požadovaná nastavení LAN.
  4. Spusťte Remote Camera Tool na počítači, abyste mohli provádět vzdálené snímání.

Podrobnosti o instalaci a používání Remote Camera Tool najdete na následující adrese:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php