Seznam funkcí voliče režimů

Režim snímání můžete přepnout podle objektu a jeho účelu.

  1. Otáčením voliče režimů vyberte požadovaný režim snímání.

    • Otáčejte voličem režimů a zároveň přidržujte tlačítko uvolnění zámku voliče režimů ve středu voliče režimů.

Dostupné funkce

(Inteligentní auto):
Umožňuje snímat s automatickým rozpoznáním scény.

P (Program auto):
Umožňuje snímat s expozicí (rychlost závěrky a hodnota clony (hodnota F)) nastavenou automaticky. Můžete také vybrat různá nastavení pomocí menu.

A (Priorita clony):
Umožňuje nastavit clonu a snímat, když chcete rozmazat pozadí atd.

S (Priorita závěrky):
Umožňuje snímat rychle se pohybující objekty atd. s ručním nastavením rychlosti závěrky.

M (Ruční expozice):
Umožňuje fotografovat statické snímky s požadovanou expozicí nastavením expozice (rychlosti závěrky a hodnoty clony (hodnota F)).

1/2/3 (Vyvolat paměť):
Umožňuje pořídit snímek po vyvolání často používaných režimů nebo předem registrovaných číselných nastavení.

(Video):
Umožňuje změnit režim expozice pro nahrávání videa.

(Zpomal. a zrychl.):
Umožňuje snímat zpomalená a zrychlená videa.