Zámek AE

Když je kontrast mezi objektem a pozadím vysoký, například když snímáte objekt v protisvětle nebo objekt u okna, změřte světlo na místě, kde se zdá, že objekt má vhodný jas, a před snímáním uzamkněte expozici. Pro redukci jasu objektu změřte světlo na místě jasnějším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte. Aby objekt byl jasnější, změřte světlo na místě tmavším, než je objekt, a expozici celé obrazovky uzamkněte.
  1. Nastavte zaostření na místě, podle kterého je upravena expozice.
  2. Stiskněte tlačítko AEL.

    Expozice je uzamčena a zobrazí se (zámek AE).
  3. Přidržte stisknuté tlačítko AEL, znovu zaostřete na objekt a poté pořiďte snímek.
    • Pokud chcete pokračovat ve snímání s napevno nastavenou expozicí, držte dál při pořizování snímku tlačítko AEL. Pokud chcete znovu nastavit expozici, uvolněte tlačítko.

Tip

  • Pokud vyberete MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa][Funkce tlačítka AEL][Přepnutí AEL], můžete uzamknout expozici, aniž byste drželi stisknuté tlačítko.

Poznámka

  • [fixace AEL] a [přepnutí AEL] nejsou k dispozici, když používáte funkce zoomu jiné než optický zoom.