Ovládání fotoaparátu pomocí smartphonu Android (SSID)

Tento přístroj můžete ovládat pomocí smartphonu, když připojíte smartphone k fotoaparátu pomocí SSID a hesla.
Ujistěte se, že je [Ovl. smartphonem] nastaveno na [Zapnuto] výběrem MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem].

 1. MENU(Síť) → [Ovl. smartphonem][Připojení].
  Na displeji přístroje se zobrazí QR Code.
 2. Stiskněte tlačítko (vymazat) přístroje.
  Na displeji přístroje se zobrazí SSID přístroje a heslo.

 3. Na svém smartphonu spusťte aplikaci PlayMemories Mobile.
 4. Vyberte název modelu přístroje (DIRECT-xxxx: xxxx).

 5. Zadejte heslo, které je na tomto přístroji zobrazeno.

  Smartphone se připojí k přístroji.
  • Nyní můžete pořizovat snímky dálkovým ovládáním a přitom kontrolovat kompozici na displeji smartphonu.

Poznámka

 • Když komunikace Bluetooth a Wi-Fi používají stejné frekvenční pásmo, může dojít k rušení radiových vln. Pokud je vaše spojení Wi-Fi nestabilní, můžete je zlepšit vypnutím funkce Bluetooth na smartphonu. Pokud to uděláte, nebude k dispozici funkce propojování informací o poloze.