Napájení USB

Když je přístroj připojen k počítači nebo zařízení USB, nastaví, zda se napájení bude dodávat kabelem mikro USB.

  1. MENU (Nastavení) → [Napájení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Když je přístroj připojen k počítači atd., bude napájení dodáváno do přístroje kabelem mikro USB.
Vypnuto:
Napájení se do přístroje nedodává kabelem mikro USB, když je přístroj připojen k počítači atd. Pokud použijete přiložený síťový adaptér, napájení se bude dodávat, i když vyberete [Vypnuto].


Činnosti dostupné při napájení pomocí kabelu USB

Následující tabulka ukazuje, které činnosti jsou dostupné/nedostupné při napájení pomocí kabelu USB.
Zaškrtnutí označuje, že činnost je dostupná a „―“ označuje, že činnost je nedostupná.

Činnost Dostupná/Nedostupná
Snímání
Přehrávání snímků
Připojení Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Nabíjení bloku akumulátorů
Zapnutí fotoaparátu bez vloženého bloku akumulátorů

Poznámka

  • Pro dodávky napájení kabelem USB vložte blok akumulátorů do přístroje.