Dál. z PC (Kab. LAN): Párování

Chrání fotoaparát před hackery při jeho připojení k počítači prostřednictvím routeru.

Tuto funkci lze používat se systémovým softwarem fotoaparátu (firmwarem) verze 6.00 nebo pozdější.

  1. MENU → (Síť) → [Dál. z PC (Kab. LAN)][Párování].
    Zobrazí se název fotoaparátu a adresa MAC.
  2. Odešlete požadavek na připojení z počítače, ke kterému chcete fotoaparát připojit.
  3. Když se na displeji fotoaparátu zobrazí zpráva, vyberte [OK].
    Fotoaparát se začne připojovat k počítači.
  4. Po navázání připojení vyberte [OK], čímž zavřete obrazovku párování.