Režim čištění

Pokud se dostane dovnitř fotoaparátu prach nebo částice a ulpí na povrchu snímače obrazu (část, která převádí světlo na elektrický signál), může se to jevit jako tmavá místa na snímku. Záleží na prostředí snímání. Pokud se to stane, řiďte se při čištění snímače obrazu níže uvedenými kroky.

 1. Ověřte si, že je akumulátor dostatečně nabitý.
 2. MENU (Nastavení) → [Režim čištění][Zadat].
  Snímač obrazu trochu vibruje, aby se vytřepal prach.
 3. Vypněte přístroj podle zobrazených pokynů.
 4. Sejměte objektiv.
 5. Povrch snímače obrazu a okolí očistěte ofukovacím balónkem.

 6. Nasaďte objektiv.

Tip

Poznámka

 • Rychlé čištění snímače obrazu.
 • Ofukovací balónek není součástí dodávky. Použijte komerčně dostupný ofukovací balónek.
 • Před čištěním se ujistěte, že zbývající kapacita akumulátoru je (3 zbývající ikony baterie) nebo víc. Doporučuje se použít síťový adaptér (přiložen).
 • Nepoužívejte stlačený vzduch ve spreji, protože by mohl uvnitř fotoaparátu rozptýlit kapičky vody.
 • Nestrkejte špičku balónku do prostoru za objektiv, aby se špička balónku nedotkla snímače obrazu.
 • Přístroj držte tak, aby směřoval dolů, aby prach mohl vypadnout ven.
 • Při čištění s přístrojem netřeste.
 • Při čištění snímače obrazu ofukovacím balónkem nefoukejte příliš silně. Pokud byste foukali na snímač příliš silně, vnitřek přístroje by mohl být poškozen.
 • Pokud se prachu nezbavíte ani po vyčištění podle popisu, obraťte se na servisní středisko.