Nabíjení akumulátoru pomocí nabíječky

 1. Akumulátor vložte do nabíječky.
  • Umístěte blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů a srovnejte směr se značkou .
  • Zasuňte blok akumulátorů ke konci směrem k šipce.

 2. Připojte síťovou šňůru (přiložena) do nabíječky akumulátorů a nabíječku připojte k síťové zásuvce.

  • Když začne nabíjení, kontrolka CHARGE (A) se rozsvítí oranžově. Kontrolka CHARGE zhasne, když úroveň nabití dosáhne asi 90%.
  • Můžete zkontrolovat přibližný stav nabíjení podle kontrolky ukazující stav nabíjení (B), jak je to vidět v následující tabulce. (Oranžová barva znamená rozsvícení kontrolky.) Kontrolka stavu nabíjení se vypne, když je nabíjení dokončeno.
   Stav nabíjení Kontrolka CHARGE/kontrolka stavu nabíjení
   Okamžitě po umístění bloku akumulátorů - 30%
   30% - 60%
   60% - 90%
   90% - plné nabití
   Plné nabití dokončeno

   Úroveň nabití zobrazená kontrolkou stavu nabití a procentuální údaj ve výše uvedené tabulce jsou pouze orientační.

   Skutečný stav se může lišit podle okolní teploty a stavu bloku akumulátorů.

  • Doba nabíjení (plné nabití): Doba nabíjení je asi 150 min.
  • Výše uvedená doba se týká nabíjení zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Nabíjení může trvat déle, zaleží na podmínkách a okolnostech používání.
  • Pokud se kontrolka CHARGE a kontrolka stavu nabíjení rozsvítí a hned zhasne, akumulátor je plně nabitý.

Poznámka

 • Nabíjet doporučujeme v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 30 °C. Při teplotě mimo tento rozsah se akumulátor nemusí plně nabít.
 • Pokud používáte síťový adaptér/nabíječku akumulátorů, použijte nejbližší síťovou zásuvku. Pokud nastane porucha, okamžitě odpojte napájení - vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
  Pokud používáte fotoaparát s kontrolkou nabíjení, uvědomte si, že fotoaparát není odpojen ze síťové zásuvky, ani když kontrolka zhasne.
 • Když používáte zcela nový blok akumulátorů nebo se blok akumulátorů delší dobu nepoužíval, kontrolka CHARGE může při nabíjení rychle blikat. Pokud se to stane, vyjměte blok akumulátorů z nabíječky a znovu ho do ní vložte, aby se nabil.
 • Pokud je akumulátor téměř nebo plně nabitý, bez používání ho nenabíjejte trvale nebo opakovaně. Jinak může nastat snížení výkonu akumulátoru.
 • Používejte pouze originální akumulátory značky Sony.