AF se spouští (fotografie)

Vybere, zda se při stisknutí tlačítka spouště napůl zaostří automaticky. Pro nastavení ostření a expozice zvlášť vyberte [Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [AF se spouští] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Automatické zaostřování pracuje, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Automatické zaostřování nepracuje, i když stisknete tlačítko spouště napůl.


Užitečný způsob jemného doladění ostření

Když je nasazen objektiv A-mount, aktivace funkce automatického ostření jiným tlačítkem než tlačítkem spouště umožňuje přesnější ostření v kombinaci s ručním ostřením.

  1. Nastavte [AF se spouští] na [Vypnuto].
  2. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa] → přiřaďte funkce [Zvětšení zaostření] požadovaným klávesám.
  3. Nastavte [Eye-Start AF] na [Vypnuto], abyste se vyhnuli automatickému ostření, když se díváte přes hledáček.
  4. Stisknutím tlačítka AF-ON zaostříte.
  5. Stiskněte klávesu, ke které je funkce [Zvětšení zaostření] přiřazena, a pak otáčejte ostřicím kroužkem, abyste zaostření jemně doladili.
  6. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.