Or.vyváž.bílé

Pořídí celkem tři snímky, každý s různým barevným tónem, podle zvolených nastavení pro vyvážení bílé, teplotu barvy a barevný filtr.

  1. Vyberte (řada) otočením voliče režimů pohonu.
    • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
  2. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Typ expoziční řady][Or.vyváž.bílé] → požadovaný režim.
    • Obrazovku nastavení pro [Typ expoziční řady] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.
  3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.

Podrobnosti o položce menu

Or.exp. vyvážení bílé: Lo:
Nahraje sérii tří snímků s malými změnami ve vyvážení bílé (v rozsahu 10MK-1*).
Or.exp. vyvážení bílé: Hi:
Nahraje sérii tří snímků s velkými změnami ve vyvážení bílé (v rozsahu 20MK-1*).

* MK-1 je jednotka, která označuje schopnost filtrů konverze barevné teploty, a má stejnou hodnotu jako „mired“.

Poznámka

  • V automatickém náhledu se zobrazí poslední záběr.