Zvětšení zaostření

Před snímáním můžete zkontrolovat zaostření na zvětšeném snímku.

Na rozdíl od [Asistent MF] můžete zvětšit snímek bez činnosti ostřicího kroužku.

 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Zvětšení zaostření].
 2. Stisknutím středu multiselektoru zvětšete snímek a stisknutím multiselektoru nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte oblast, kterou chcete zvětšit.
  • Při každém stisknutí středu se rozsah zvětšení změní.
  • Původní zvětšení můžete nastavit výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Vých. zvětš. zaost.].
 3. Potvrďte zaostření.
  • Stisknutím tlačítka (vymazat) dostanete zvětšené místo do středu snímku.
  • Když je režim ostření [Ruč. zaost.], můžete upravit ostření, když je snímek zvětšen. Pokud je [AF při zvětš. zaos.] nastaveno na [Vypnuto], bude funkce [Zvětšení zaostření] zrušena, když stisknete tlačítko spouště napůl.
  • Když je tlačítko spouště stisknuto napůl při zvětšování snímku v automatickém ostření, vykonají se různé funkce podle nastavení [AF při zvětš. zaos.].
   • Když je [AF při zvětš. zaos.] nastaveno na [Zapnuto]: Znovu se provede automatické ostření.
   • Když je [AF při zvětš. zaos.] nastaveno na [Vypnuto]: Funkce [Zvětšení zaostření] je zrušena.
  • Můžete nastavit, jak dlouho bude zvětšený snímek zobrazen, výběrem MENU(Nastavení snímání1) → [Doba zvětš. ostření].
 4. Stisknutím tlačítka spouště zcela pořiďte snímek.

Používání funkce zvětšení zaostření dotykem

Dotykem na displej můžete zvětšit snímek a zaostřit.Předem nastavte [Dotyková obsluha] na [Zapnuto]. Pak vyberte vhodná nastavení z [Dotyk. panel/plocha]. Když je režim ostření [Ruč. zaost.], můžete provést [Zvětšení zaostření], když při snímání s displejem dvakrát ťuknete na displeji na oblast, na kterou chcete zaostřit.
Když při snímání s hledáčkem dvakrát ťuknete na displej, zobrazí se ve středu displeje rámeček, který pak můžete tažením posunovat. Snímek se zvětší, když stisknete střed multiselektoru.

Tip

 • Když používáte funkci zvětšení zaostření, můžete posunout zvětšenou oblast tak, že ji na dotykovém panelu přetáhnete.
 • Funkci zvětšení zaostření ukončíte, když znovu dvakrát ťuknete na displej.Když je [AF při zvětš. zaos.] nastaveno na [Vypnuto], funkce zvětšení zaostření se ukončí stisknutím tlačítka spouště napůl.