Nast. priority v AF-S

Nastaví, zda se závěrka uvolní, i když objekt nebude zaostřen, když bude [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek] nebo [Přímé ruč.zaos.] a objekt bude stále v klidu.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Nast. priority v AF-S] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

AF:
Priorita ostření. Závěrka nebude uvolněna, dokud objekt nebude zaostřen.
Uvolnění:
Dává prioritu uvolnění závěrky. Závěrka bude uvolněna, i když objekt nebude zaostřen.
Vyvážený důraz:
Snímá s vyváženým důrazem na ostření i uvolnění závěrky.