Nastavení ISO: Limit rozsahu ISO

Když se citlivost ISO nastavuje ručně, můžete rozsah citlivosti ISO omezit.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení ISO][Limit rozsahu ISO][Minimum] nebo [Maximum] a vyberte požadované hodnoty.

Nastavení rozsahu pro [ISO AUTO]

Pokud chcete upravit rozsah citlivosti ISO, který je automaticky nastaven v režimu [ISO AUTO], vyberte MENU → (Nastavení snímání1) → [Nastavení ISO][ISO][ISO AUTO] a pak stisknutím pravé strany řídicího kolečka vyberte [Maximum ISO AUTO]/[Minimum ISO AUTO].

Poznámka

  • Hodnoty citlivosti ISO mimo tento specifikovaný rozsah budou nedostupné. Pro výběr hodnot citlivosti ISO mimo specifikovaný rozsah resetujte [Limit rozsahu ISO].