Komp.expozice

Běžně se expozice nastavuje automaticky (automatická expozice). Podle hodnoty expozice nastavené automatickou expozicí můžete udělat celý snímek jasnější, když nastavíte [Komp.expozice] na stranu plus, nebo tmavší, když ji nastavíte na stranu mínus (kompenzace expozice).

 1. Otočte ovladačem kompenzace expozice (A).

  Strana + (plus):
  Snímky budou jasnější.

  Strana - (mínus):
  Snímky budou tmavší.

  • Hodnotu kompenzace expozice můžete nastavit v rozsahu od -3,0 EV do +3,0 EV.
  • Hodnotu kompenzace expozice, kterou jste nastavili na obrazovce snímání, můžete potvrdit.

   Displej

   Hledáček

Nastavení hodnoty kompenzace expozice pomocí MENU

Když je ovladač kompenzace expozice nastaven na „0“, můžete hodnotu kompenzace expozice nastavit v rozsahu od -5,0 EV do +5,0 EV.

MENU (Nastavení snímání1) → [Komp.expozice] → požadované nastavení.

Poznámka

 • Kompenzaci expozice nemůžete provádět v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
 • Když používáte [Ruční expozice], můžete kompenzovat expozici, pouze když je [ISO] nastaveno na [ISO AUTO].
 • Nastavení ovladače kompenzace expozice budou mít prioritu nad [Komp.expozice] nebo [Kompenz. Ev ovlad.] v MENU.
 • Na displeji se při snímání objeví pouze hodnota mezi -3,0 EV a +3,0 EV s ekvivalentním jasem snímku. Pokud nastavíte hodnotu kompenzace expozice mimo tento rozsah, jas snímku na displeji nebude ovlivněn, ale hodnota se odrazí na nahraném snímku.
 • Pro videa můžete hodnotu kompenzace expozice nastavit v rozsahu od -2,0 EV do +2,0 EV.
 • Pokud snímáte objekt v extrémně jasných nebo tmavých podmínkách, nebo když používáte blesk, možná nepůjde získat uspokojivý efekt.
 • Když nastavíte ovladač kompenzace expozice na „0“ z nastavení jiného než „0“, přepne se hodnota expozice na „0“, bez ohledu na nastavení [Komp.expozice].