Výběr složky zázn.

Pokud je [Název složky] nastaven na [Stand.forma] a existují 2 nebo více složek, můžete vybrat složku na paměťové kartě, kam se snímky budou nahrávat.

  1. MENU(Nastavení)→[Výběr složky zázn.]→ požadovaná složka.

Poznámka

  • Když je [Název složky] nastaven na [Forma času], nelze vybrat složku.
  • Pokud je [Režim nahrávání] nastaven na něco jiného než [Standardní], můžete pouze vybrat společnou složku na obou paměťových kartách. Pokud společná složka neexistuje, můžete ji vytvořit pomocí [Nová složka].