Paměť (Nastavení snímání1/Nastavení snímání2)

Umožňuje registrovat až 3 často používaných režimů nebo nastavení produktu a až 4 (M1 až M4) na paměťovou kartu. Nastavení můžete vyvolat pouze voličem režimů.

  1. V přístroji proveďte nastavení, které chcete registrovat.
  2. MENU(Nastavení snímání1) → [ / Paměť] → požadovaný počet.
  3. Potvrďte stisknutím středu řídicího kolečka.

Položky, které lze registrovat

  • Lze registrovat různé funkce pro snímání. Položky, které lze skutečně registrovat, se zobrazí v menu fotoaparátu.
  • Clona (číslo F)
  • Rychlost závěrky

Změna registrovaných nastavení

Změňte nastavení na požadované a znovu registrujte nastavení na stejné číslo režimu.

Poznámka

  • Pozice M1 až M4 lze zvolit pouze tehdy, pokud byla do přístroje vložena paměťová karta.
  • Při registrování nastavení na paměťovou kartu lze použít pouze paměťovou kartu, která byla vybrána pomocí [Vybrat médium].
  • Posun programu nelze registrovat.
  • U některých funkcí se nemusí shodovat poloha ovladače a nastavení skutečně použitého pro snímání. Pokud se to stane, snímejte podle informací zobrazených na displeji.