Pomocí tlačítka Fn (Funkce) (Nabídka funkcí)

Nabídka funkcí je nabídka 12 funkcí. Zobrazí se ve spodní části obrazovky, když v režimu snímání stisknete tlačítko Fn (Funkce). K často používaným funkcím se dostanete rychleji, když je zaregistrujete do nabídky funkcí.


Tip

 • Funkce můžete vyvolat rychleji, když použijete funkci vlastní klávesy a přiřadíte často používané funkce k požadovaným klávesám spolu s nabídkou funkcí. Příbuzné funkce naleznete v „Příbuzné téma“ ve spodní části této stránky.
 1. Tiskněte opakovaně DISP, na řídicím kolečku, abyste zobrazili režim displeje jiný než [Pro hledáček], a pak stiskněte tlačítko Fn (Funkce).

 2. Vyberte požadovanou funkci stisknutím horní/spodní/levé/pravé části řídicího kolečka.

 3. Požadované nastavení vyberte otočením předního ovladače a stiskněte střed řídicího kolečka.
  • Některé funkce lze jemně doladit pomocí zadního ovladače.

Úprava nastavení z vyhrazených obrazovek nastavení

Vyberte požadovanou funkci v kroku 2 a stiskněte střed řídicího kolečka. Objeví se vyhrazená obrazovka nastavení pro funkci. Při nastavování postupujte podle pokynů (A).


Změna funkcí v nabídce funkcí (Nast. nabídky funkcí)

Následuje postup pro změnu [Režim pohonu] v nabídce funkcí na [R. Mřížky].

 1. MENU → (Nastavení snímání2) → [Nast. nabídky funkcí].
 2. Vyberte (Režim pohonu) z dvanácti funkcí v nabídce funkcí pomocí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka a pak stiskněte střed.
 3. Posuňte se na obrazovku [Displej/Auto prohlížení] pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Pak vyberte [R. Mřížky] a stiskněte střed řídicího kolečka.
  • (R. Mřížky) se zobrazí na místě, kde předtím byl (Režim pohonu) v nabídce funkcí.