Spojení USB

Vybere způsob připojení USB, když je přístroj připojen k počítači atd.

Předem vyberte MENU (Síť) → [Ovl. smartphonem][Ovl. smartphonem][Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení) → [Spojení USB] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto:
Automaticky provede spojení hromadné paměti nebo MTP podle počítače nebo zařízení USB, která mají být připojena. Počítače s Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.
Hrom.paměť:
Provede připojení hromadné paměti mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB.
MTP:
Provede připojení MTP mezi přístrojem, počítačem a dalšími zařízeními USB. Počítače s Windows 7, Windows 8.1 nebo Windows 10 jsou připojeny v MTP a jejich jedinečné funkce jsou připraveny k použití.
  • Paměťová karta v prostoru pro paměťovou kartu 1 je cílem připojení.
Dálkově z počítače:
Pro ovládání přístroje z počítače, například funkcí snímání nebo ukládání snímků v počítači, používá Imaging Edge (Remote).

Poznámka

  • Navázání spojení mezi přístrojem a počítačem může trvat jistou dobu, když je [Spojení USB] nastaveno na [Auto].