Číslo souboru

Vybere, jak přiřazovat čísla souborů k fotografiím.

  1. MENU (Nastavení) → [Číslo souboru] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Série:
Přístroj přiřadí čísla souborů postupně až do „9999“ bez resetování.
Resetovat :
Přístroj resetuje čísla, když je soubor nahrán do nové složky, a přiřadí souborům čísla začínající od „0001“.
(Když nahrávací složka obsahuje soubor, přiřadí se číslo o jednu vyšší, než je nejvyšší přiřazené číslo.)

Tip

  • Nastavení pro [Číslo souboru] se použije pro prostory 1 i 2.
  • I když změníte nastavení [Prior. záznam. média], čísla souborů se budou postupně zvyšovat na obou paměťových kartách v obou prostorech, když nastavíte [Číslo souboru] na [Série].