Režim pohonu

Vyberte správný režim pro objekt, například snímání jednoho snímku, nepřetržité snímání nebo snímání řady.

  1. Otočením voliče režimů pohonu vyberte požadovaný režim pohonu.
    • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.

Podrobnosti o položkách nastavení

Jeden snímek:
Normální režim snímání.
Kontinuální snímání:
Když stisknete a přidržíte tlačítko spouště, pořizuje snímky nepřetržitě.
Samospoušť:
Pořídí snímek pomocí samospouště poté, co uplyne určený počet sekund od okamžiku stisknutí tlačítka spouště.
Řada:
Pořizuje snímky pomocí funkce řady. Typ funkce řady lze nastavit pomocí MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Typ expoziční řady].