AEL se závěrkou (fotografie)

Nastaví, zda se bude napevno nastavovat expozice při stisknutí tlačítka spouště napůl.
Pro nastavení ostření a expozice zvlášť vyberte [Vypnuto].

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [AEL se závěrkou] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Auto:
Když je [Režim ostření] nastaven na [AF na 1 snímek], zafixuje expozici po automatickém zaostření, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Zapnuto:
Napevno nastaví expozici, když stisknete tlačítko spouště napůl.
Vypnuto:
Nenastaví expozici napevno, když stisknete tlačítko spouště napůl. Tento režim použijte, když budete chtít nastavit zaostření a expozici zvlášť.
Při fotografování v režimu [Kontinuální snímání] bude přístroj pokračovat v nastavování expozice.

Poznámka

  • Činnost používající tlačítko AEL bude mít přednost před nastaveními [AEL se závěrkou].