Používání blesku (prodává se samostatně)

Ve tmavém prostředí použijte při snímání blesk k osvětlení objektu. Blesk také můžete použít jako prevenci chvění fotoaparátu.

Podrobnosti k blesku naleznete v návodu k obsluze blesku.
 1. Nasaďte blesk (prodává se samostatně) na přístroj.

 2. Snímejte po zapnutí blesku, a když je plně nabitý.
  Bliká : Probíhá nabíjení
  Svítí : Nabíjení je dokončeno
  • Dostupné režimy blesku závisejí na režimu a funkci snímání.

Poznámka

 • Blesk nelze používat, když je [Typ závěrky] nastaven na [Elektronická závěrka].
 • Blesk lze používat při nepřetržitém snímání, když je [Typ závěrky] nastaven na [Auto]. Použije se mechanická závěrka.
 • Světlo blesku může být blokováno, pokud je nasazena sluneční clona, a spodní část nahraného snímku může být zastíněná. Sundejte sluneční clonu.
 • Když používáte blesk, stůjte asi 1 m nebo více od objektu.
 • Při nahrávání videa nelze používat blesk.(Při používání blesku (prodává se samostatně) se světlem LED, můžete použít světlo LED.)
 • Před nasazováním/sundáváním doplňků, například blesku do/z vícefunkčních sáněk, přístroj nejprve vypněte. Při nasazování doplňků se ujistěte, že je doplněk k přístroji připevněn pevně.
 • Nepoužívejte vícefunkční sáňky s komerčně dostupným bleskem, který má napětí 250 V nebo více nebo má opačnou polaritu než fotoaparát. Jinak může nastat porucha.
 • Můžete používat blesk s opačnou polaritou se synchronizačním konektorem. Používejte blesk se synchronizačním napětím 400 V nebo méně.
 • Při snímání s bleskem a když je zoom nastaven na stranu W, může se na displeji objevit stín objektivu. Záleží na podmínkách snímání. Pokud se to stane, snímejte pryč od objektu nebo nastavte zoom na stranu T a snímejte s bleskem znovu.
 • Rohy nahraného snímku mohou být zastíněny, záleží na objektivu.
 • Když snímáte s externím bleskem, mohou se na snímku objevit světlé a tmavé pruhy, pokud je rychlost závěrky nastavena na hodnotu vyšší než 1/4000 sekundy. Pokud k tomu dojde, Sony doporučuje snímání v ručním režimu blesku a nastavení úrovně blesku na úroveň 1/2 nebo vyšší.
 • Podrobnosti o kompatibilních doplňcích pro víceúčelové sáňky naleznete na webových stránkách Sony nebo se obraťte na svého prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony.