Nastavení ISO: ISO

Citlivost na světlo je vyjádřena číslem ISO (doporučený index expozice). Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost.

 1. ISO (ISO) na řídicím kolečku → vyberte požadované nastavení.
  • Můžete také vybrat MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení ISO][ISO].
  • Hodnotu můžete měnit v krocích 1/3 EV otáčením předního ovladače nebo otáčením řídicího kolečka. Můžete měnit hodnotu v krocích 1 EV otáčením zadního ovladače.

Podrobnosti o položkách menu

ISO AUTO:
Nastaví citlivost ISO automaticky.
ISO 50 – ISO 204800:
Nastaví citlivost ISO ručně. Výběrem vyššího číslo zvýšíte citlivost ISO.

Tip

 • Rozsah citlivosti ISO, který je nastaven automaticky, můžete změnit v režimu [ISO AUTO]. Vyberte [ISO AUTO], stiskněte pravou stranu řídicího kolečka a nastavte požadované hodnoty pro [Maximum ISO AUTO] a [Minimum ISO AUTO].

Poznámka

 • Při použití následujících funkcí je vybráno [ISO AUTO]:
  • [Inteligentní auto]
 • Když je citlivost ISO nastavena na hodnotu nižší než ISO 100, rozsah pro jas objektu, který lze zaznamenat (dynamický rozsah), se může zmenšit.
 • Čím vyšší je hodnota ISO, tím více šumu se na snímku objeví.
 • Dostupná nastavení ISO se budou lišit podle toho, zda snímáte fotografie, videa nebo snímáte zpomalená/zrychlená videa.
 • Hodnoty ISO od 50 do 25600 jsou k dispozici v následujících situacích:
  • [Typ závěrky] je nastaven na [Elektronická závěrka].
  • [Typ závěrky] je nastaven na [Auto] a [Režim pohonu] je nastaven na [Kontinuální snímání].
 • Při snímání videa jsou k dispozici hodnoty ISO mezi 100 a 102400. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu vyšší než 102400, nastavení se automaticky přepne na 102400. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • Při snímání videa jsou k dispozici hodnoty ISO mezi 100 a 102400. Je-li hodnota ISO nastavena na hodnotu nižší než 100, nastavení se automaticky přepne na 100. Až dokončíte záznam videa, hodnota ISO se vrátí na původní nastavení.
 • Když vyberete [ISO AUTO] s režimem snímání nastaveným na [P], [A], [S] nebo [M], bude citlivost ISO automaticky nastavena v nastaveném rozsahu.