Nasazení/sundání objektivu

Před nasazováním nebo sundáváním objektivu vypněte fotoaparát.

 1. Z fotoaparátu sundejte kryt otvoru pro objektiv (A) a ze zadní strany objektivu sundejte zadní kryt (B).

  • Doporučujeme, abyste po ukončení snímání nasadili přední krytku objektivu.
 2. Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (rysky) na objektivu a na fotoaparátu.

  • Fotoaparát držte s bajonetem objektivu směřujícím dolů, aby se do fotoaparátu nedostal prach a nečistoty.
 3. Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

  • Při nasazování dbejte na to, abyste drželi objektiv rovně.

Sejmutí objektivu

Přidržte tlačítko k uvolnění objektivu (A) a objektivem otáčejte ve směru šipky, dokud se nezastaví.

Po sundání objektivu nasaďte kryt otvoru pro objektiv na fotoaparát a kryty objektivu na přední a zadní konec objektivu, aby se do fotoaparátu a objektivu nedostal prach a nečistoty.

Poznámka

 • Při nasazování/sundávání objektivu pracujte rychle a v bezprašném prostředí.
 • Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko k uvolnění objektivu.
 • Objektiv nenasazujte násilím.
 • Chcete-li použít objektiv A-mount (prodává se samostatně), budete potřebovat adaptér pro bajonet (prodává se samostatně). Při použití adaptéru pro bajonet se řiďte pokyny v návodu přiloženém k adaptéru.
 • Pokud chcete pořídit plnoformátový snímek, použijte plnoformátový kompatibilní objektiv.
 • Pokud použijete objektiv s paticí pro stativ, nasaďte patici objektivu na stativ, aby se hmotnost objektivu lépe vyvážila.
 • Při přenášení fotoaparátu s nasazeným objektivem pevně přidržujte fotoaparát i objektiv.
 • Nedotýkejte se součástí, které jsou vysunuty kvůli nastavení zoomu nebo ostření.