Vyvážení bílé

Opraví účinek tónu okolních světelných podmínek tak, aby byl zaznamenán neutrální bílý objekt v bílé. Tuto funkci použijte, když barevné tóny snímku nevyšly tak, jak jste očekávali, nebo když chcete změnit barevné tóny za účelem fotografického vyjádření.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Vyvážení bílé] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Auto/ Denní světlo / Stín / Oblačno / Žárovky / Zářiv.: Teplá bílá / Zářiv.: Chladná bílá / Zářiv.: Denní bílá / Zářiv.: Denní světlo / Blesk / Pod vodou auto :
Když vyberete zdroj světla, který osvětluje objekt, přístroj upraví barevné tóny tak, aby odpovídaly zvolenému zdroji světla (přednastavené vyvážení bílé). Když vyberete [Auto], přístroj automaticky detekuje světelný zdroj a upraví barevné tóny.
Tepl. barvy/filtr:
Upraví barevné tóny podle světelného zdroje. Dosahuje účinku filtrů CC (kompenzace barvy) pro fotografii.
Vlastní 1/Vlastní 2/Vlastní 3:
Zapamatuje si základní bílou barvu za světelných podmínek pro prostředí snímání.

Tip

  • Můžete zobrazit obrazovku jemného nastavení a provést jemné nastavení barevných tónů podle potřeby stisknutím pravé strany řídícího kolečka. Když je vybrána [Tepl. barvy/filtr], můžete změnit teplotu barvy otočením zadního ovladače místo toho, abyste tiskli pravou stranu řídicího kolečka.
  • Pokud barevné tóny nevyjdou tak, jak jste očekávali podle zvolených nastavení, proveďte snímání [Or.vyváž.bílé].
  • nebo se zobrazí, pouze když je [Nast. priority v AWB] nastaveno na [Prostředí] nebo [Bílá].

Poznámka

  • [Vyvážení bílé] je napevno nastaveno na [Auto] v následujících režimech snímání:
    • [Inteligentní auto]
  • Pokud používáte rtuťové nebo sodíkové lampy jako zdroj světla, nedosáhnete přesného vyvážení bílé kvůli charakteristice tohoto světla. Doporučuje se pořizovat snímky pomocí blesku nebo vyberte [Vlastní 1][Vlastní 3].