Velik. sním. JPEG (fotografie)

Čím větší je velikost snímku, tím detailněji bude reprodukován, když bude snímek vytištěn ve velkém formátu. Čím menší je velikost snímku, tím více snímků lze nahrát.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Velik. sním. JPEG] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Když je [Poměr stran] nastaven na 3:2
L: 24M 6000×4000 pixelů
M: 10M 3936×2624 pixelů
S: 6.0M 3008×2000 pixelů

Když je [Poměr stran] nastaven na 16:9
L: 20M 6000×3376 pixelů
M: 8.7M 3936×2216 pixelů
S: 5.1M 3008×1688 pixelů

Když je [Poměr stran] nastaven na 1:1
L: 16M 4000×4000 pixelů
M: 6.9M 2624×2624 pixelů
S: 4.0M 2000×2000 pixelů

Při nahrávání ve velikosti ekvivalentní APS-C

Když je [Poměr stran] nastaven na 3:2
L: 10M 3936×2624 pixelů
M: 6.0M 3008×2000 pixelů
S: 2.6M 1968×1312 pixelů

Když je [Poměr stran] nastaven na 16:9
L: 8.7M 3936×2216 pixelů
M: 5.1M 3008×1688 pixelů
S: 2.2M 1968×1112 pixelů

Když je [Poměr stran] nastaven na 1:1
L: 6.9M 2624×2624 pixelů
M: 4.0M 2000×2000 pixelů
S: 1.7M 1312×1312 pixelů

Poznámka

  • Když je [Formát souboru] nastavena na [RAW] nebo [RAW & JPEG], odpovídá velikost snímku pro snímky RAW velikosti „L“.