Typ souboru RAW (fotografie)

Vybere typ souboru pro snímky RAW.

  1. MENU (Nastavení snímání1) → [Typ souboru RAW] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Komprimovaný:
Nahrává snímky v komprimovaném formátu RAW.
Nekomprimovaný:
Nahrává snímky v nekomprimovaném formátu RAW. Když je [Nekomprimovaný] vybráno pro [Typ souboru RAW], bude velikost souboru snímku větší, než kdyby byl nahrán v komprimovaném formátu RAW.

Poznámka

  • Když je [Nekomprimovaný] vybráno pro [Typ souboru RAW], ikona na displeji se přepne na . se také zobrazí při přehrávání snímku pořízeného v nekomprimovaném formátu RAW.