Eye-Start AF (fotografie)

Nastaví, zda se bude používat automatické zaostřování, když se podíváte přes elektronický hledáček.

  1. MENU(Nastavení snímání1) → [Eye-Start AF] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Zapnuto:
Automatické zaostřování se spustí, když se podíváte přes elektronický hledáček.

Vypnuto:
Automatické zaostřování se nespustí, když se podíváte přes elektronický hledáček.

Tip

  • Položka [Eye-Start AF] je dostupná, pokud je nasazen objektiv A-mount a adaptér pro bajonet (LA-EA2, LA-EA4) (prodává se samostatně).