Nepř. expoziční řada

Pořídí větší počet snímků a přitom automaticky posune expozici ze základní k tmavší a poté ke světlejší. Po nahrávání si můžete vybrat snímek, který se hodí pro váš záměr.

 1. Vyberte (řada) otočením voliče režimů pohonu.
  • Otáčejte voličem režimů pohonu a současně držte stisknuté tlačítko uvolnění zámku voliče režimů pohonu.
 2. MENU (Nastavení snímání1) → [Nastavení řady][Typ expoziční řady][Nepř. expoziční řada] → požadovaný režim.
  • Obrazovku nastavení pro [Typ expoziční řady] lze zobrazit stisknutím tlačítka Fn.
 3. Upravte zaostření a pořiďte snímek.
  • Základní expozice se nastaví napevno u prvního snímku.
  • Tlačítko spouště držte stisknuté, dokud se snímání řady nedokončí.

Podrobnosti o položce menu

Například fotoaparát pořídí celkem tři snímky za sebou, když je hodnota expozice posunuta o plus nebo mínus 0,3 EV, když je vybráno [Nepř. exp. řada: 0,3EV 3 snímky].

Poznámka

 • V automatickém náhledu se zobrazí poslední záběr.
 • Když je vybráno [ISO AUTO] v režimu [Ruční expozice], změní se expozice nastavením hodnoty ISO. Pokud je vybráno nastavení jiné než [ISO AUTO], změní se expozice nastavením rychlosti závěrky.
 • Když je expozice kompenzovaná, posune se expozice podle kompenzované hodnoty.
 • Snímání řady není k dispozici v následujících režimech snímání:
  • [Inteligentní auto]
 • Pokud se použije blesk, přístroj pořídí snímky v sérii s bleskem a přitom změní intenzitu světla blesku, i když bude vybrána položka [Nepř. expoziční řada]. Pro každý snímek stiskněte spoušť.