Imaging Edge

Imaging Edge je software, který obsahuje funkce jako například dálkové snímání z počítače a úpravy nebo zpracovávání snímků RAW nahraných fotoaparátem.

Viewer:
Můžete zobrazovat a prohledávat snímky.

Edit:
Můžete editovat snímky s různými korekcemi, jako například tónovou křivkou a ostrostí, a zpracovávat snímky nahrané ve formátu RAW.
Remote:
Můžete upravovat nastavení fotoaparátu nebo pořizovat snímky z počítače připojeného k fotoaparátu kabelem USB.
Chcete-li ovládat fotoaparát z počítače, před připojením fotoaparátu k počítači kabelem USB vyberte MENU → (Nastavení) → [Spojení USB][Dálkově z počítače].

Podrobnosti o používání aplikace Imaging Edge najdete na stránce podpory.
http://www.sony.net/disoft/help/


Instalace Imaging Edge do počítače

Stáhněte a nainstalujte aplikace z následující adresy URL:
http://www.sony.net/disoft/d/