Fce Od. do smartph.: Odeslat do smartph.

Do smartphonu můžete přenášet fotografie nebo videa XAVC S, zpomalená nebo zrychlená videa a prohlížet je. Na vašem smartphonu musí být nainstalována aplikace PlayMemories Mobile.

 1. MENU (Síť) → [Fce Od. do smartph.][Odeslat do smartph.] → požadované nastavení.
  • Pokud v režimu přehrávání stisknete tlačítko (Odeslat do smartph.), objeví se stránka nastavení položky [Odeslat do smartph.].
 2. Když je přístroj připraven pro přenos, na přístroji se objeví informační obrazovka. Pomocí těchto údajů propojte smartphone s přístrojem.
  • Metoda nastavení pro propojení smartphonu s tímto přístrojem závisí na typu smartphonu.

Podrobnosti o položce menu

Zvolit na tomto zařízení:
V přístroji vybere snímek, který se má přenést do smartphonu.

(1) Vybírejte mezi položkami [Toto foto], [Všech. s tímto datem] nebo [Více snímků].

 • Zobrazené volby se mohou lišit podle režimu prohlížení vybraného ve fotoaparátu.

(2) Pokud zvolíte [Více snímků], vyberte požadované snímky pomocí středu řídícího kolečka a pak stiskněte MENU[Zadat].

Zvolit ve smartphonu:
Na smartphonu se zobrazí všechny snímky zaznamenané na paměťové kartě přístroje.

Poznámka

 • Můžete pouze přenášet snímky, které jsou uloženy na paměťové kartě fotoaparátu.
 • Můžete přenášet pouze snímky, které jsou uloženy na paměťové kartě v prostoru pro paměťovou kartu, která se přehrává. Pokud chcete změnit prostor, ve kterém se přehrává paměťová karta, vyberte MENU → (Přehrávání) → [Vyb. méd. pro přehr.] → požadovaný prostor.
 • Jako velikost snímků, které se mají odeslat do smartphonu, lze vybrat [Původní], [2M] nebo [VGA].
  Změna velikosti snímku viz následující kroky.
  • Pro smartphone Android
   Spusťte PlayMemories Mobile a změňte velikost snímku pomocí [Nastavení][Kopírovat velikost snímku].
  • Pro iPhone/iPad
   Vyberte PlayMemories Mobile v menu nastavení a změňte velikost snímku pomocí [Kopírovat velikost snímku].
 • Snímky ve formátu RAW se při odesílání konvertují do formátu JPEG.
 • Nelze posílat videa formátu AVCHD.
 • Do smartphonu nemůžete přenášet videa XAVC S 4K nebo původní data videí XAVC S HD nahraných v rozlišení [120p]/[100p]. Můžete přenášet pouze videa proxy.
 • V závislosti na typu smartphonu se nemusí přenesené video přehrávat správně. Například se video nemusí přehrávat plynule nebo bude bez zvuku.
 • V závislosti na formátu fotografie, videa, zpomaleného nebo zrychleného videa nemusí být možné je na smartphonu přehrát.
 • Tento přístroj sdílí informace o připojení pro funkci [Odeslat do smartph.] se zařízením, které má povolení k připojení. Pokud chcete změnit zařízení, které má povoleno připojení k přístroji, řiďte se při resetování informací o připojení těmito kroky. MENU (Síť) → [Nastavení Wi-Fi][Reset SSID/Hesla]. Po resetování informací o připojení musíte smartphone znovu zaregistrovat.
 • Pokud je režim [Režim letadlo] nastaven na [Zapnuto], tento přístroj nelze připojit ke smartphonu. Nastavte [Režim letadlo] na [Vypnuto].
 • Při přenášení velkého počtu snímků nebo dlouhých videí doporučujeme, abyste fotoaparát napájeli ze síťové zásuvky pomocí síťového adaptéru (přiložen).