Nová složka

Vytvoří novou složku na paměťové kartě pro nahrávání fotografií. Vytvoří se nová složka s číslem složky o jedno vyšším, než je nejvyšší číslo momentálně používané složky. Snímky se nahrají do nově vytvořené složky.

  1. MENU(Nastavení)→[Nová složka].

Poznámka

  • Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, která se používala v jiném zařízení, a budete fotografovat snímky, automaticky se vytvoří nová složka.
  • Do jedné složky lze uložit až 4 000 snímků. Když je kapacita složky překročena, může se automaticky vytvořit nová složka.
  • Pokud je [Režim nahrávání] nastaven na něco jiného než [Standardní], vytvoří se nová složka s číslem složky o jedno vyšším, než je nejvyšší číslo složky aktuálně používané oběma paměťovými kartami vloženými do prostorů pro paměťové karty.
  • Pokud je [Režim nahrávání] nastaven na něco jiného než [Standardní] a pořídí se snímek, může se automaticky vytvořit nová složka.