Zoom jasného snímku/digitální zoom (Zoom)

Když používáte funkci zoomu jinou než optický zoom můžete překročit rozsah optického zoomu.

  1. MENU (Nastavení snímání2) → [Nastavení zoomu][Zoom s jasným obr.] nebo [Digitální zoom].
  2. Když je nasazen objektiv s motorickým zoomem, zvětšíte objekty posunutím páčky kroužku zoomu.
    • Když překročíte rozsah zoomu optického zoomu, fotoaparát automaticky přepne na jiný zoom než optický.
  3. Když je nasazen objektiv s jiným než motorickým zoomem, vyberte MENU → (Nastavení snímání2) → [Zoom] → požadovaná hodnota.
    Ukončete stisknutím středu řídicího kolečka.
    • Můžete také přiřadit funkci [Zoom] požadovanému tlačítku výběrem MENU → (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa] nebo [Vlastní klávesa].