Vyvolat (Nastavení snímání1/Nastavení snímání2)

Umožňuje pořídit snímek po vyvolání často používaných režimů nebo nastavení fotoaparátu registrovaných předem pomocí [ / Paměť] .

  1. Nastavte volič režimů na 1, 2 nebo 3 (Vyvolat paměť).
  2. Potvrďte stisknutím středu řídicího kolečka.
    • Registrované režimy nebo nastavení můžete vyvolat, když vyberete MENU → (Nastavení snímání1) → [ / Vyvolat].

Tip

  • Pro vyvolání nastavení registrovaných na paměťové kartě nastavte volič režimů na 1, 2, 3 (Vyvolat paměť) a poté vyberte požadované číslo stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka.
  • Pokud vyvoláváte nastavení registrovaná na paměťové kartě, budou nastavení vyvolána z paměťové karty v prostoru určeném v [Vybrat médium]. Můžete potvrdit prostor paměťové karty výběrem MENU → (Nastavení snímání1) → [Vybrat médium].
  • Tímto fotoaparátem lze vyvolat nastavení registrovaná na paměťové kartě jiným fotoaparátem se stejným názvem modelu.

Poznámka

  • Pokud nastavíte [ / Vyvolat] po dokončení nastavení pro snímání, registrovaná nastavení budou mít prioritu a původní nastavení budou možná neplatná. Před snímáním zkontrolujte indikátory na displeji.