Dotyk. panel/plocha

Dotykovým operacím při snímání s displejem se říká „činnosti na dotykovém panelu“ a dotykovým operacím při snímání s hledáčkem se říká „činnosti na touchpadu“. Můžete si vybrat, zda aktivujete činnosti z dotykového panelu nebo touchpadu.

  1. MENU (Nastavení) → [Dotyk. panel/plocha] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položce menu

Dotyk. panel+plocha:
Aktivuje činnosti na dotykovém panelu při snímání s displejem i činnosti na touchpadu při snímání s hledáčkem.
Pouze dotyk. panel:
Aktivuje jen činnosti na dotykovém panelu při snímání s displejem.
Pouze dotyk. plocha:
Aktivuje jen činnosti na touchpadu při snímání s hledáčkem.