Používání elektronické závěrky

Používání elektronické závěrky umožňuje provádět různé druhy snímání, které lze jen obtížně provádět s mechanickou závěrkou, například snímání bez zvuku nebo otřesů, snímání se superrychlou závěrkou a snímání bez zčernání displeje*.

*Při snímání bez zčernání displeje displej nezčerná ani nezmizí rámečky, takže se při snímání můžete na objekt dívat pořád přes hledáček nebo displej.

Typy závěrky a výkon fotoaparátu

Rozsah rychlosti závěrky fotoaparátu, zvuk závěrky, výskyt zčernání a dostupnost blesku pro jednotlivá nastavení je následující:

Typ závěrky
Auto Mechanická závěrka Elektronická závěrka
Rychlost závěrky Jednotlivé snímání:
BULB – 1/32000*1 *2
Nepřetržité snímání:
1/8 – 1/32000*1 *2
Jednotlivé snímání:
BULB – 1/8000
Nepřetržité snímání:
30 – 1/8000
Jednotlivé snímání:
30 – 1/32000*1 *2
Nepřetržité snímání:
1/8 – 1/32000*1 *2
Zvuk závěrky Jednotlivé snímání: Zvuk mechanické závěrky
Nepřetržité snímání: Zvuk elektronické závěrky
Zvuk mechanické závěrky Zvuk elektronické závěrky
Zčernání Jednotlivé snímání: Ano
Nepřetržité snímání: Bez zčernání*3
Ano Bez zčernání*3
Blesk Dostupný*4 Dostupný Nedostupný

*1Maximální rychlost závěrky je 1/16000 sekundy, když není režim snímání nastaven na S (Priorita závěrky) nebo M (Ruční expozice) nebo při snímání řady s nastavením jiným než [Or.vyváž.bílé] nebo [Or.exp. DRO].

*2Následující hodnota po 1/16000 sekundy je 1/32000 sekundy, když je režim snímání nastaven na S (Priorita závěrky) nebo M (Ruční expozice).

*3Když je [Zobr. zaháj. snímání] nastaveno na [Zapnuto], dojde ke zčernání pouze po pořízení prvního snímku.

*4Maximální rychlost závěrky je 1/8000 sekundy, když provádíte nepřetržité snímání s bleskem.

Pokročilé snímání pomocí elektronické závěrky: Snímání bez zvuku závěrky

Elektronickou závěrku můžete použít ke snímání bez zvuku závěrky.

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Typ závěrky][Elektronická závěrka].
  • Vyberte [Elektronická závěrka] nebo [Auto] pro nepřetržité snímání.
 2. MENU (Nastavení snímání2) → [Zvukové signály][Vypnuto] nebo [Zap.: kromě el. záv.].


Pokročilé snímání pomocí elektronické závěrky: Nepřetržité snímání bez zčernání displeje

Elektronickou závěrku můžete použít pro nepřetržité snímání se zaměřeným ostřením a expozicí bez zčernání displeje.

 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Typ závěrky][Auto] nebo [Elektronická závěrka].
 2. Otočte voličem režimů a vyberte P (Program auto), A (Priorita clony), S (Priorita závěrky) nebo M (Ruční expozice) a pak nastavte rychlost závěrky a hodnotu clony. (Například: rychlost závěrky 1/250 sekundy a hodnota clony F2,8)
  • Přístroj nenastaví expozici v režimu ruční expozice, když bude [ISO] nastaveno na něco jiného než [ISO AUTO].
 3. Otočte voličem režimů pohonu a vyberte (Kontinuální snímání: Hi), (Kontinuální snímání: Mid) nebo (Kontinuální snímání: Lo).
 4. Otočte ovladačem režimů ostření a vyberte AF-C (Průběžné AF) a pak začněte snímat.

Tip

 • Pokud chcete zobrazit dobu snímání na displeji při snímání bez zčernání displeje, upravte nastavení pomocí MENU (Nastavení snímání2) → [Zobr. časov. snímání].
 • Abyste lépe využili výkon fotoaparátu, doporučujeme používat paměťovou kartu UHS-II. Když používáte paměťovou kartu UHS-II, vložte ji do prostoru pro paměťovou kartu 1.

Poznámka

 • Při snímání bez zvuku závěrky na sebe berete zodpovědnost posouzení práva na soukromí a ochranu osobních údajů fotografované osoby.
 • I když nastavíte fotoaparát, aby snímal bez zvuku závěrky, nebude zcela potichu.
 • I když nastavíte fotoaparát, aby snímal bez zvuku závěrky, clona a ostření budou vydávat zvuky.
 • Když používáte objektiv kompatibilní s pohonem clony v automatickém ostření, zvuk pohonu clony může být slyšet při nepřetržitém snímání, pokud je [Pohon clony v AF] nastaven na [Priorita ostření].
 • Když nastavíte [Zvukové signály] na [Vypnuto], fotoaparát nebude vydávat zvuky, když zaostří na objekt nebo když bude pracovat samospoušť.
 • Při snímání bez zčernání displeje platí, že čím pomalejší je rychlost závěrky, tím pomaleji bude reagovat displej. Pokud chcete, aby zobrazení na displeji bylo hladké a mohli jste sledovat objekt, nastavte rychlost závěrky na vyšší než 1/125 sekundy.
 • Elektronická závěrka pracuje jinak, když je na fotoaparát nasazen adaptér pro bajonet.