Spodní část

  1. Prostor pro vložení akumulátoru
  2. Kryt akumulátoru
  3. Otvor pro stativ

    Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nelze fotoaparát dobře připevnit a může dojít k poškození fotoaparátu.

  4. Páčka uvolnění krytu akumulátoru