Sním. frekv. hled. (fotografie)

Zobrazí pohyb objektu přirozeněji, protože upravuje snímkovou frekvenci hledáčku při fotografování. Tato funkce je vhodná při snímání rychle se pohybujícího objektu.

 1. MENU (Nastavení snímání2) →[Sním. frekv. hled.] → požadované nastavení.
  • Tuto funkci lze přiřadit tlačítku, které si zvolíte, pomocí [Vlastní klávesa].

Podrobnosti o položce menu

Vysoká:
Zobrazí pohyby objektu v hledáčku přirozeněji.
Standardní:
Zobrazí objekt v hledáčku při normální snímkovací frekvenci.

Poznámka

 • Když je [Sním. frekv. hled.] nastavena na [Vysoká], bude rozlišení v hledáčku nižší.
 • I když je [Sním. frekv. hled.] nastavena na [Vysoká], nastavení se může automaticky přepnout na [Standardní] podle teploty prostřední snímání a podmínek snímání.
 • [Sním. frekv. hled.] je uzamčeno na [Standardní] v následujících situacích:
  • Při přehrávání
  • Při spojení HDMI
  • Když je teplota uvnitř těla fotoaparátu vysoká.
  • Při nepřetržitém snímání s [Typ závěrky] nastaveným na [Auto] nebo [Elektronická závěrka].