Bezdrátový blesk

Jsou dva způsoby snímání s bezdrátovým bleskem: snímání s bleskem pomocí světelného signálu, které využívá světla blesku nasazeného na fotoaparát jako světelného signálu, a snímání s bleskem pomocí radiového signálu, které využívá bezdrátovou komunikaci. Pro snímání s bleskem pomocí radiového signálu použijte kompatibilní blesk nebo bezdrátový radiový ovladač (prodává se samostatně). Podrobnosti o tom, jak nastavit jednotlivý způsob, naleznete v návodu k použití k blesku nebo k bezdrátovému radiovému ovladači.
 1. MENU (Nastavení snímání1) → [Bezdrátový blesk][Zapnuto].
 2. Sundejte z fotoaparátu kryt na sáňky a pak připevněte blesk nebo bezdrátový radiový ovladač.
  • Při snímání s bezdrátovým bleskem pomocí světelného signálu nastavte nasazený blesk jako ovladač.
   Při snímání s radiovým bezdrátovým bleskem pomocí blesku nasazeného na fotoaparátu, nastavte nasazený blesk jako ovladač.
 3. Nastavte blesk mimo fotoaparát, který je nastaven na bezdrátový režim, nebo který je připevněn k bezdrátovému radiovému přijímači (prodává se samostatně).
  • Stiskněte tlačítko AEL na fotoaparátu a proveďte testovací blesk.

Podrobnosti o položkách menu

Vypnuto:
Nepoužívá funkci bezdrátového blesku.
Zapnuto:
Používá funkci bezdrátového blesku k tomu, aby externí blesk nebo blesky vypálily světlo v jisté vzdálenosti od fotoaparátu.


Nastavení tlačítka AEL

Když snímáte s bezdrátovým bleskem, doporučujeme, abyste nastavili MENU (Nastavení snímání2)[Vlastní klávesa][Funkce tlačítka AEL] na [Fixace AEL].

Poznámka

 • Blesk mimo fotoaparát může po obdržení světelného signálu z blesku použitého jako ovladače jiného fotoaparátu vyzařovat světlo. Pokud se to stane, změňte kanál svého blesku. Podrobnosti o tom, jak změnit kanál, naleznete v návodu k použití pro blesk.
 • Blesky vhodné pro snímání s bezdrátovým bleskem naleznete na webových stránkách Sony nebo se obraťte na svého prodejce Sony, případně místní autorizovaný servis Sony.