Přiřazování často používaných funkcí tlačítkům (Vlastní klávesa)

Funkci vlastní klávesy můžete používat k přiřazení funkcí, které používáte nejčastěji, ke snadno ovladatelným klávesám. To umožňuje přeskočit proces výběru položek z MENU, takže můžete vyvolávat funkce rychleji.

Můžete také přiřadit [Nenastaveno] ke snadno ovladatelným klávesám, abyste zamezili náhodnému nastavení.,


Můžete zvlášť přiřazovat funkce k vlastním klávesám pro režim snímání fotografií ( Vlastní klávesa), režim snímání videa ( Vlastní klávesa), a režim přehrávání ( Vlastní klávesa).

 • Přiřaditelné funkce se liší podle kláves.


Funkce můžete přiřadit následujícím klávesám.

 1. Tlačítko AF-ON
 2. Uživatel. tlačítko 3
 3. Uživatel. tlačítko 2
 4. Uživatel. tlačítko 1
 5. Funkce tlačítka AEL
 6. Prostřední tlačítko
 7. Řídicí kolečko /Levé tlačítko/Pravé tlačítko/Tlačítko Dolů
 8. Uživatel. tlačítko 4
 9. Prostř. tl. multivoliče
 10. Tlačítko Fn/


Tip

 • Funkce můžete vyvolávat rychleji, když použijete nabídku funkcí pro konfiguraci každého nastavení přímo z tlačítka Fn, spolu s vlastními klávesami. Příbuzné funkce naleznete v „Příbuzné téma“ ve spodní části této stránky.


Následuje postup pro přiřazení funkce [AF podle oka] k tlačítku AEL.
 1. MENU (Nastavení snímání2) → [Vlastní klávesa].
  • Pokud chcete přiřadit funkci, kterou budete vyvolávat při snímání videa, vyberte [Vlastní klávesa]. Pokud chcete přiřadit funkci, kterou budete vyvolávat při přehrávání snímků, vyberte [Vlastní klávesa].
 2. Posuňte se na obrazovku [Zadní1] pomocí levé/pravé strany řídicího kolečka. Pak vyberte [Funkce tlačítka AEL] a stiskněte střed řídicího kolečka.
 3. Tiskněte levou/pravou stranu řídicího kolečka, dokud se nezobrazí požadovaná funkce. Vyberte požadovanou funkci pomocí horní/spodní strany řídicího kolečka a pak stiskněte střed.
  Například vyberte [AF podle oka].
  • Pokud stisknete tlačítko AEL v režimu snímání fotografií a budou detekovány oči, aktivuje se [AF podle oka] a fotoaparát zaostří na oči. Pořizujte snímky s přidrženým tlačítkem AEL.

Poznámka

 • Můžete také přiřadit funkce snímání tlačítku fixace ostření na objektivu. Některé objektivy však tlačítko fixace ostření nemají.
 • Když přiřadíte [Použít Vlastní ()] k vlastní klávese pomocí [Vlastní klávesa], ale funkce je v režimu snímání videa nedostupná, například [Kvalita JPEG] nebo [Režim blesku], nebude funkce vyvolána, když klávesu stisknete v režimu snímání videa.
 • Pokud přiřadíte [Pou. Vlastní (/)] k vlastní klávese pomocí [Vlastní klávesa], fotoaparát přepne do režimu snímání a vyvolá přiřazenou funkci, když klávesu stisknete v režimu přehrávání.