Funkce přenosu FTP

Můžete nastavit přenos snímků pomocí serveru FTP nebo přenášet snímky do serveru FTP. Vyžadují se základní znalosti serverů FTP.

Podrobnosti viz „FTP Help Guide“.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Síť) → [Funkce přenosu FTP] → požadované nastavení.

Poznámka

  • Možná nebudete moci používat některé funkce. Záleží na verzi systémového softwaru (firmwaru) fotoaparátu. Aktualizujte si systémový software na nejnovější verzi a zkuste to znovu.