Seznam hodnot výchozích nastavení

Následující hodnoty jsou výchozí hodnoty nastavení.

Resetování nastavení na výchozí hodnoty

Vyberte MENU→(Nastavení) → [Reset nastavení][Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat][Zadat].

Položky, které lze resetovat pomocí [Reset nast. fotoaparátu], jsou omezeny. Viz následující tabulky. Pokud vyberete [Inicializovat], všechna nastavení fotoaparátu budou restována na výchozí hodnoty.

Nastavení snímání1

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení Lze resetovat pomocí [Reset nast. fotoaparátu]
Formát souboru JPEG
Typ souboru RAW Komprimovaný
Kvalita JPEG Jemné
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [3:2]) L: 24M
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [16:9]) L: 20M
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [1:1]) L: 16M
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [3:2] nahrávání ve velikosti ekvivalentní APS-C) L: 10M
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [16:9] nahrávání ve velikosti ekvivalentní APS-C) L: 8.7M
Velik. sním. JPEG (když je [Poměr stran] nastaven na [1:1] nahrávání ve velikosti ekvivalentní APS-C) L: 6.9M
Poměr stran 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
RŠ u dl.exp. Zapnuto
RŠ při vys.ISO Normální
Barevný prostor sRGB
Kompenz. objektivu (Kompenz. stínování) Auto
Kompenz. objektivu (Komp. chrom. aber.) Auto
Kompenz. objektivu (Kompenz. zkreslení) Vypnuto
Typ samospoušti Samosp. (Jed. sní.)
Nastavení řady (Typ expoziční řady) Nepř. expoziční řada
Nastavení řady (Samosp. běh. exp. ř.) Vypnuto
Nastavení řady (Směr or.exp.) 0→-→+
/ Vyvolat
/ Paměť
Vybrat médium Slot 1
Reg. vl. nast. sním.
Fce interval. sním.(Intervalové snímání) Vypnuto
Fce interval. sním.(Čas zahájení snímání) 1 s
Fce interval. sním.(Interval snímání) 3 s
Fce interval. sním.(Počet snímků) 30
Fce interval. sním.(Citlivost sled. AE) Střední
Fce interval. sním.(Typ závěrky v interv.) Elektronická závěrka
Fce interval. sním.(Priorita interv. sním.) Vypnuto
Nast. priority v AF-S Vyvážený důraz
Nast. priority v AF-C Vyvážený důraz
Oblast ostření Široká
Nastavení zaostření
Omezení obl. ostření
Př. obl. AF vý./ší. Vypnuto
Iluminátor AF Auto
Nast. AF na obl./oko (Prior. obl./oka v AF) Zapnuto
Nast. AF na obl./oko (Detekce subjektu) Člověk
Nast. AF na obl./oko (Výběr prav./lev. oka) Auto
Nast. AF na obl./oko (Zob. rám. det. obl.) Vypnuto
Nast. AF na obl./oko (Zobr. oka zvířete) Zapnuto
Citlivost sled. AF 3(Standardní)
Pohon clony v AF Standardní
AF se spouští Zapnuto
Před-AF Vypnuto
Eye-Start AF Vypnuto
Fce reg. obl. AF Vypnuto
Vym. reg. obl. AF
Autom. zruš. obl. AF Vypnuto
Zobr. obl. průb. AF Zapnuto
Obíh. bodu zaostření Neobíhá
Nastavení AF* (Nastavení úpravy AF)

* Tato položka není resetována, i když vyberete [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].

Vypnuto
Nastavení AF* (Vymazat)

* Tato položka není resetována, i když vyberete [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].

Nastavení AF* (velikost)

* Tato položka není resetována, i když vyberete [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].

±0
Barva rámečku ostř. Šedá
Komp.expozice ±0,0
Reset kompenza. EV Resetovat
Nastavení ISO (ISO) ISO AUTO
Nastavení ISO (Limit rozsahu ISO) ISO 50 – ISO 204800
Nastavení ISO (Min. čas, ISO AUTO Standardní
Režim měření Víceb.
Prior. ob. víceb. měř. Zapnuto
Bod bodového měř. Střed
Krok expozice 0,3 EV
AEL se závěrkou Auto
Úpr. stand. expoz. ±0,0
Režim blesku Autom.blesk
Kompenz.blesku ±0,0
Komp.exp. Okolí i blesk
Bezdrátový blesk Vypnuto
Bez červ.očí Vypnuto
Vyvážení bílé Auto
Nast. priority v AWB Standardní
DRO/Auto HDR Optimalizace dyn. rozsahu: Auto
Kreativní styl Standard
Obrazový efekt Vypnuto
Zám. AWB, spou. Vypnuto
Zvětšení zaostření
Doba zvětš. ostření Bez omezení
Vých. zvětš. zaost. x1,0
AF při zvětš. zaos. Zapnuto
Asistent MF Zapnuto
Nastavení obrysů (Zobrazení obrysů) Vypnuto
Nastavení obrysů (Úroveň obrysů) Střední
Nastavení obrysů (Barva obrysů) Bílá
Registrace obličeje
Priorita regist. oblič. Zapnuto

Nastavení snímání2

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení Lze resetovat pomocí [Reset nast. fotoaparátu]
Režim expozice Program auto
Režim expozice Program auto
Formát souboru XAVC S HD
Nast. záznamu (když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S 4K]) 24p 60M/25p 60M
Nast. záznamu (když je [Formát souboru] nastaven na [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Nast. záznamu (když je [Formát souboru] nastaven na [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Nast. zpo.+zrych. ( Nast. záznamu) 30p/25p
Nast. zpo.+zrych. ( Snímk. frekvence) 120fps/100fps
Zástupné nahráv. Vypnuto
Rychlost AF Normální
Citlivost sled. AF Standardní
Auto. pom. závěr. Zapnuto
Vých. zvětš. zaost. x1,0
Nahrávání zvuku Zapnuto
Úroveň nahr. zvuku 26
Zobr. úrov. zvuku Zapnuto
Časování zvuk. výst. Živě
Redukce zvuku větru Vypnuto
Zobrazení značky Vypnuto
Nastavení značky (Střed) Vypnuto
Nastavení značky (Vzhled) Vypnuto
Nastavení značky (Bezpečná oblast) Vypnuto
Nastavení značky (Vodicí mřížka) Vypnuto
Režim světla videa Spojení s napájením
Film pomocí spouště Vypnuto
Typ závěrky Auto
Sp. s el. př. lamelou Zapnuto
Uvol.bez obj. Povolit
Uvolnit bez karty Povolit
SteadyShot Zapnuto
Nastav. SteadyShot (Úprava SteadyShot) Auto
Nastav. SteadyShot (Ohn. vzdál. SteadyS.) (když je [Úprava SteadyShot] nastavena na [Manuál]) 8 mm
Zoom
Nastavení zoomu Pouze optický zoom
Otoč. kroužku zoomu Levý(W)/Pravý(T)
Tlačítko DISP (Monitor) Zobraz. všech inf.
Tlačítko DISP (Hledáček) Úroveň
FINDER/MONITOR Auto
Sním. frekv. hled. Vysoká
Nastavení zebry (Zobrazení zebry) Vypnuto
Nastavení zebry (Úroveň zebry) 70
R. Mřížky Vypnuto
Průvod. nast. expoz. Vypnuto
Displej živ. náhledu Efekt nastavení Zap.
Zobr. zaháj. snímání Vypnuto
Zobr. časov. snímání Zapnuto: Typ1
Délka kontin. sním. Nezobrazit
Auto prohlíž. Vypnuto
Vlastní klávesa (Řídicí kolečko) Nenastaveno
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 1) Vyvážení bílé
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 2) Oblast ostření
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 3) Typ závěrky
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 4) Výběr dotyk. obsluhy
Vlastní klávesa (Prostř. tl. multivoliče) Standard ostření
Vlastní klávesa (Prostřední tlačítko) AF podle oka
Vlastní klávesa (Levé tlačítko) Nenastaveno
Vlastní klávesa (Pravé tlačítko) ISO
Vlastní klávesa (Tlačítko Dolů) Nenastaveno
Vlastní klávesa (Funkce tlačítka AEL) Fixace AEL
Vlastní klávesa (Tlačítko AF-ON) AF zapnut
Vlastní klávesa (Tlač. zámku zaostř.) Fixace zaostř.
Vlastní klávesa (Řídicí kolečko) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 1) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 2) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 3) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 4) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Prostř. tl. multivoliče) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Prostřední tlačítko) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Levé tlačítko) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Pravé tlačítko) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Tlačítko Dolů) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Funkce tlačítka AEL) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Tlačítko AF-ON) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Tlač. zámku zaostř.) Použít Vlastní ()
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 1) Pou. Vlastní (/)
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 2) Pou. Vlastní (/)
Vlastní klávesa (Uživatel. tlačítko 3) Chránit
Vlastní klávesa (Tlačítko Fn/ ) Odeslat do smartph.
Nast. nabídky funkcí
Nastav. Můj ovladač
Nastavení ovladače Av Tv
Otočení Av/Tv Normální
Kompenz. Ev ovlad. Vypnuto
Kroužek funkcí(obj.) Ostření s pohonem
Funkce dotyk. obsl. Zaostření dotykem
Tlačítko MOVIE Vždy
Zámek souč. ovlád. Vypnuto
Zvukové signály Zapnuto

Síť

Chcete-li resetovat položky pro [Síť] na výchozí hodnoty, vyberte [Inicializovat] nebo [Reset síťových nast.]. Tyto položky se neresetují na výchozí hodnoty, ani když vyberete [Reset nast. fotoaparátu].

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení
Fce Od. do smartph. (Odeslat do smartph.)
Fce Od. do smartph. ( Cíl odesílání) Pouze zástupné
Poslat do počítače
Funkce přenosu FTP (Funkce FTP) Vypnuto
Funkce přenosu FTP (Met. připojení FTP) Kabelová LAN
Funkce přenosu FTP (Nastavení serveru) Server 1
Funkce přenosu FTP (Přenos FTP)
Funkce přenosu FTP (Zobr. výsledku FTP)
Funkce přenosu FTP (Automaticky přenést) Vypnuto
Funkce přenosu FTP (Cíl přenosu RAW+J) Pouze JPEG
Funkce přenosu FTP (Úspora energie FTP) Vypnuto
Zobr. na televizoru
Ovl. smartphonem (Ovl. smartphonem) Vypnuto
Ovl. smartphonem ( Připojení)
Ovl. smartphonem (Vždy připojeno) Vypnuto
Dál. z PC (Kab. LAN) (Dál. z PC (Kab. LAN)) Vypnuto
Dál. z PC (Kab. LAN) (Párování)
Režim letadlo Vypnuto
Nastavení Wi-Fi (Stisk WPS)
Nastavení Wi-Fi (Nastav. příst. bodu)
Nastavení Wi-Fi (Zobr. adresu MAC)
Nastavení Wi-Fi (Reset SSID/Hesla)
Nastavení Bluetooth (Funkce Bluetooth) Vypnuto
Nastavení Bluetooth (Párování)
Nastavení Bluetooth (Zobr. adresu zařízení)
Nast. info. o poloze (Propoj. info. o pol.) Vypnuto
Nast. info. o poloze (Auto. korekce času)
(když je [Propoj. info. o pol.] nastaveno na [Zapnuto])
Zapnuto
Nast. info. o poloze (Auto. nast. oblasti)
(když je [Propoj. info. o pol.] nastaveno na [Zapnuto])
Zapnuto
Dálk. ovl. Bluetooth Vypnuto
Nast. kabelové LAN (Nastavení IP adresy) Auto
Nast. kabelové LAN (Zobr. inf. o kab. LAN)
Uprav. Název zaříz.
Import. kořen. cert.
Zabezpečení (IPsec) Vypnuto
Reset síťových nast.

Přehrávání

Chcete-li resetovat položky pro [Přehrávání] na výchozí hodnoty, vyberte [Inicializovat]. Tyto položky se neresetují na výchozí hodnoty, ani když vyberete [Reset nast. fotoaparátu].

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení
Chránit
Otočit
Vymazat
Hodnocení
Nast. hod. (Vlast. kl.)
Specifikace tisku
Kopírovat
Zachytit foto
Zvětšit
Zvětšit vých. zvětš. Standardní zvětšení
Zvětšit vých. pol. Poloha zaostření
Nepř. přehr., Inter.
Rych. přehr., Inter. 5
Prezentace (Opakovat) Vypnuto
Prezentace (Interval) 3 s
Vyb. méd. pro přehr. Slot 1
Režim prohlížení Přehled dat
Přehled snímků 9 snímků
Zobr. jako skupinu Vypnuto
Natočení displeje Auto
Nast. přesk. na sn. (Vyberte ovladač) Přední ovladač
Nast. přesk. na sn. (Způs. přesk. na sn.) Po jednom

Nastavení

Chcete-li resetovat položky pro [Nastavení] na výchozí hodnoty, vyberte [Inicializovat]. Tyto položky se neresetují na výchozí hodnoty, ani když vyberete [Reset nast. fotoaparátu].

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení
Jas displeje Manuál
Jas hledáčku Auto
Tepl. barvy hledáčku ±0
Nastavení hlasitosti 7
Vymaz.potvrzení Nejprve "zruš"
Zaháj. úsp. energie 1 min.
Tepl. auto. vyp. nap. Standardní
Volič NTSC/PAL
Režim čištění
Dotyková obsluha Vypnuto
Dotyk. panel/plocha Pouze dotyk. panel
Nast. dotyk. plochy (Obsluha na výšku) Zap.
Nast. dotyk. plochy (Rež. polohy dotykem) Absolutní poloha
Nast. dotyk. plochy (Oblast obsluhy) 1/2 vpravo
Režim demo Vypnuto
Nastavení TC/UB (Nastav. zobr. TC/UB) Počítadlo
Nastavení TC/UB (TC Preset)
Nastavení TC/UB (UB Preset)
Nastavení TC/UB (TC Format) DF
Nastavení TC/UB (TC Run) Rec Run
Nastavení TC/UB (TC Make) Preset
Nastavení TC/UB (UB Time Rec) Vypnuto
IR dálkové ovládání Vypnuto
Nastavení HDMI (Rozlišení HDMI) Auto
Nastavení HDMI ( Výstup 24p/60p) 60p
Nastavení HDMI (Zobraz. info. HDMI) Zapnuto
Nastavení HDMI ( Výstup TC) Vypnuto
Nastavení HDMI ( Ovládání REC) Vypnuto
Nastavení HDMI (OVLÁDÁNÍ HDMI) Zapnuto
Volba výstupu 4K Pam. karta+HDMI
Spojení USB Auto
Nastavení USB LUN Více
Napájení USB Zapnuto
Nast. Dálkově z poč. (Cíl uložení fotografie) Pouze počítač
Nast. Dálkově z poč. (Ul. sn. RAW+J do PC) RAW & JPEG
Jazyk
Nast.data/času
Nastavení oblasti
Informace IPTC (Zapsat info. IPTC) Vypnuto
Informace IPTC (Regist. info. IPTC)
Info. o copyrightu (Zapsat info. o copyr.) Vypnuto
Info. o copyrightu (Nastavit fotografa)
Info. o copyrightu (Nastavit copyright)
Info. o copyrightu (Zobraz. info. o copyr.)
Zapsat sériové číslo Vypnuto
Formátovat
Číslo souboru Série
Nast. jméno souboru DSC
Nast. záznam. média (Prior. záznam. média) Slot 1
Nast. záznam. média (Režim nahrávání) Standardní
Nast. záznam. média (Aut. přep. médium) Vypnuto
Výběr složky zázn.
Nová složka
Název složky Stand.forma
Obnovit DB snímků*

* To se neprovede, ani když vyberete [Reset nast. fotoaparátu] nebo [Inicializovat].

Zobr. info o médiu.
Verze
Certifikační logo
Reset nastavení

Mé menu

Chcete-li resetovat položky pro [Mé menu] na výchozí hodnoty, vyberte [Inicializovat] nebo [Vymazat vše]. Tyto položky se neresetují na výchozí hodnoty, ani když vyberete [Reset nast. fotoaparátu].

Položky MENU  Výchozí hodnota nastavení
Přidat položku
Seřadit položky
Vymazat položku
Vymazat stránku
Vymazat vše
Zobrazit z Mé menu Vypnuto