Nast. záznam. média: Aut. přep. médium

Pokud se používaná paměťová karta zaplní nebo zapomenete vložit do prostoru paměťovou kartu, můžete nahrávat snímky na druhou paměťovou kartu.

 1. MENU (Nastavení) → [Nast. záznam. média][Aut. přep. médium] → požadované nastavení.

Podrobnosti o položkách menu

Zapnuto:
Fotoaparát automaticky začne nahrávat na druhou paměťovou kartu, když se používaná paměťová karta zaplní nebo pokud zapomenete vložit paměťovou kartu.
Vypnuto:
Fotoaparát neprovede [Aut. přep. médium].


Jak fotoaparát mění používaný prostor pro paměťovou kartu

Když je [Režim nahrávání] nastaven na [Standardní]:

Když nelze snímky nahrávat na používanou paměťovou kartu, přepne [Prior. záznam. média] automaticky a snímky se nahrají na druhou paměťovou kartu.
Když se po přepnutí zaplní druhá paměťová karta, fotoaparát začne znovu nahrávat v předchozím prostoru.


Příklad: Když je [Prior. záznam. média] nastaveno na [Slot 1]

: Nahrávání snímků

(A): Není už možné nahrávat na paměťovou kartu (kvůli nedostatku kapacity, atd.)

(B): Paměťová karta se nahradí jinou, na kterou lze nahrávat.Při nahrávání stejného snímku současně na dvě paměťové karty:

 • Nahrávání fotografií s [Režim nahrávání] nastaveným na [Souč. nahr. ()]
 • Nahrávání videa s [Režim nahrávání] nastaveným na [Souč. nahráv. ()]
 • Nahrávání fotografií nebo videa s [Režim nahrávání] nastaveným na [Souč. nahr. (/)]

Fotoaparát ukončí simultánní nahrávání, když je některá z paměťových karet plná. Když vytáhnete plnou paměťovou kartu, fotoaparát začne nahrávat na druhou paměťovou kartu.
Když nahradíte paměťovou kartu, která se zaplnila, kartou, na kterou lze nahrávat, fotoaparát znovu začne simultánně nahrávat se zvoleným nastavením.


Příklad: Když je [Prior. záznam. média] nastaveno na [Slot 1]
([Režim nahrávání]: [Souč. nahr. (/)])

: Simultánní nahrávání je umožněno.

: Nahrávání je zakázáno.

: Stejný snímek nelze nahrát simultánně.

(A): Není možné nahrávat na paměťovou kartu (kvůli nedostatku kapacity, atd.)

(B): Paměťová karta je vytažena.

(C): Je vložena paměťová karta, na kterou lze nahrávat.

 • Snímky, které nejsou nahrány simultánně (například fotografie při [Souč. nahráv. ()]) budou dále nahrávány na druhou paměťovou kartu, když se používaná paměťová karta zaplní.
 • Když se používaná paměťová karta zaplní při nahrávání videa, video bude dál nahráváno na druhou paměťovou kartu, dokud se nahrávání neukončí.


Při nahrávání snímků zvlášť na dvě paměťové karty ve formátech RAW a JPEG:

 • Když je [Režim nahrávání] nastaven na [Třídit(RAW/JPEG)] nebo [Třídit(JPEG/RAW)], a [Formát souboru] je nastaven na [RAW & JPEG]

Fotoaparát ukončí nahrávání, když je některá z paměťových karet plná. Když vytáhnete plnou paměťovou kartu, fotoaparát začne nahrávat ve formátech RAW a JPEG na druhou paměťovou kartu.
Když nahradíte paměťovou kartu, která se zaplnila, kartou, na kterou lze nahrávat, fotoaparát znovu začne nahrávat dva typy snímků zvlášť se zvoleným nastavením.


Příklad: Když je [Prior. záznam. média] nastaveno na [Slot 1]
([Režim nahrávání]: [Třídit(RAW/JPEG)])

: Snímky se roztřídí podle formátu souboru.

: Nahrávání fotografií je znemožněno (lze nahrávat video).

: Nelze třídit snímky.

(A): Není možné nahrávat na paměťovou kartu (kvůli nedostatku kapacity, atd.)

(B): Paměťová karta je vytažena.

(C): Je vložena paměťová karta, na kterou lze nahrávat.

 • Když se používaná paměťová karta zaplní při nahrávání videa, fotoaparát začne nahrávat na druhou paměťovou kartu.


Při nahrávání snímků a videa zvlášť na dvě paměťové karty:

 • Když je [Režim nahrávání] nastaven na [Třídit(/)]

Když se některá z paměťových karet zaplní, budou se fotografie i videa nahrávat na druhou paměťovou kartu.
Když vyměníte paměťovou kartu, která se zaplnila, kartou, na kterou lze nahrávat, fotoaparát znovu začne nahrávat dva typy snímků zvlášť se zvoleným nastavením.


Příklad: Když je [Prior. záznam. média] nastaveno na [Slot 1]
([Režim nahrávání]: [Třídit(/)])

: Snímky se roztřídí podle typu snímku.

: Nelze třídit snímky.

(A): Není možné nahrávat na paměťovou kartu (kvůli nedostatku kapacity, atd.)

(B): Paměťová karta je vytažena.

(C): Je vložena paměťová karta, na kterou lze nahrávat.

Tip

 • Snímky se nahrávají na paměťovou kartu v prostoru zobrazeném na displeji se symbolem šipky. Když fotoaparát přepne prostor pomocí [Aut. přep. médium], vyměňte paměťovou kartu v předchozím prostoru za kartu, na kterou lze nahrávat.
 • Pokud je [Režim nahrávání] nastaven na [Standardní], nastavení pro [Prior. záznam. média] se automaticky přepne, když se přepne prostor. Pokud chcete nahrávat na prostor používaný před přepnutím, vyberte požadovaný prostor znovu pomocí [Prior. záznam. média].
 • Pokud chcete nahrávat nepřetržitě s nastaveními vybranými pomocí [Režim nahrávání] a [Prior. záznam. média], nastavte [Aut. přep. médium] na [Vypnuto].
 • I když fotoaparát nahrává video na dvě paměťové karty pomocí [Aut. přep. médium], nepřetržitá doba nahrávání je asi 29 minut na jednu nahrávku.